Algemene voorwaarden

  • Betaling van de gitaarcursus geschiedt vóór aanvang van de eerste les van de contract periode bij betaling in één keer. Betaalt men per maand dan wordt het verschuldigde lesgeld op de 1e tot uiterlijk de 7e dag van de maand overgemaakt.
  • De vakanties zijn zoveel mogelijk gelijk aan die van de (middelbare) onderwijsinstellingen in de regio. Er wordt uitgegaan van 38 lesweken in een jaar.
  • Indien de cursist, om welke reden dan ook, stopt met de lessen terwijl de contractperiode nog niet is verstreken, dan volgt er geen restitutie van het lesgeld. Er kan nimmer aanspraak worden gemaakt op niet verbruikte lessen. De overeenkomst is persoonsgebonden.
  • Tijdens de proefles of eerste reguliere les zal een afspraak voor de daarop volgende lessen gemaakt worden. In principe is het een streven deze lessen zo consequent en regelmatig mogelijk (wekelijks) te plannen.
  • Bij afwezigheid van de leerling wordt de les toch in rekening gebracht. Alleen wanneer de les minimaal 24 uur voor de afgesproken tijd wordt afgezegd heeft de leerling recht op een inhaalles (tijdstip in overleg). Deze regeling is geldig bij een maximum van 4 maal per jaar afwezig zijn, daarna is de docent niet inhaal plichtig  meer. Bij ziekte in overleg.
  • Bij afwezigheid van de docent wordt de les nooit in rekening gebracht bij de cursist, en wordt de les verzet, indien mogelijk.
  • De lessen zullen gegeven worden met gebruikmaking van verschillende onderwijsstrategieën, afhankelijk van het niveau, de behoefte en de interesse van de cursist. De docent is vrij in de keuze voor een bepaalde didactiek of onderwijsvorm.